RR Partners
home about_us how_we_work team_directors transactions_made eng_flag

R & R PARTNERS AB
Gösvägen 21, 181 30 Lidingö
Tel: 070-695 34 67

Vi driver processen från start till slut så att företagsledningen kan fortsätta att lägga sin kraft på verksamheten. Ansvaret inkluderar koordinering av insatser från ägare, styrelse och företagsledning och från andra rådgivare.

Uppdraget att sälja ett företag eller att skaffa kapital omfattar ofta:

• Fastställande av en projektplan med tidsschema
• Utarbetande av ett utförligt prospekt, ett kortare informationsblad
  och en företagspresentation
• Företagsvärdering
• Identifiering, analys och prioritering av potentiella
  köpare/investerare
• Individuella kontakter, möten och presentationer
• Utvärdering av köpare/investerare
• Förhandlingar
• Preliminärt avtal
• ”Due Diligence” - verifiering av alla aspekter av
  bolagets verksamhet
• Slutförande av transaktionen