RR Partners
home about_us how_we_work team_directors transactions_made eng_flag

R & R PARTNERS AB
Gösvägen 21, 181 30 Lidingö
Tel: 070-695 34 67

I korthet
Våra tjänster omfattar:
• Försäljning och köp av företag
• Anskaffning av riskkapital
• Finansiell rådgivning

Hur vi arbetar
Vi är resultatdrivna. Vår ersättning är knuten till transaktionsvärdet på affären eller till storleken på det anskaffade kapitalet.

Vi genomför uppdraget i nära samarbete med uppdragsgivaren och företagsledningen. Vi driver projektet och ansvarar för att arbetet utförs med engagemang och de resurser som krävs.

Varje uppdrag har sina speciella förutsättningar och vi skräddarsyr våra tjänster för uppdragsgivaren och efter uppdragets mål.

Med vår omfattande erfarenhet från internationella transaktioner identifierar vi passande målbolag och intressenter på såväl den svenska som den internationella marknaden. Vid genomförandet av uppdraget nyttjar vi vår breda operativa erfarenhet från företagsledning, fusioner, struktureringar av affärer och förhandlingar.

Våra uppdragsgivare
Våra kunder är företag, riskkapitalfonder och privata ägare som avser att sälja ett bolag eller en verksamhet eller att förvärva en annan verksamhet.

Andra uppdragsgivare vill anskaffa nytt kapital för tillväxt, företagsförvärv eller för att ändra ägarstrukturen i ett företag.

Vi har genomfört transaktioner i de flesta branscher. Ofta arbetar våra uppdragsgivare inom IT, telekom, verkstadsindustrin, kommunikation/media, handel och Life Science.